שמאי מקרקעין | שמאות מקרקעין

תחומי עיסוק מקרקעין

ממליצים

"שי אברהם השמאי שסיפק לי עבודה מקצועית, איכותית וברמה גבוהה והכל במחיר סביר מאוד, אדיב, קשוב ומהיר"

"רציתי להודות לך על שירות אמין ומקצועי השירות שקיבלתי היה חם אישי ומהיר חוות הדעת הייתה מקצועית ומפורטת"

"לא צפיתי לקבל כזאת שמאות מעולה, מפורטת, עניינית, מסודרת וקריאה"

"שי אברהם ניגש לעבודה ברמה הגבוה ביותר מכל הבחינות. הן מבחינת מרץ וזריזות בעבודה, השירות שלו"

קישור לדף הממליצים

תא 5000, תוכנית מתאר תל אביב 5000, היטל השבחה 5000


לאחרונה אושרה תכנית מתאר חדשה לעיר תל אביב, תכנית תא/5000.

תכנית המתאר חלה על כל השטח המוניציפאלי של העיר תל אביב ומטרתה להתוות את אופן התפתחותה של העיר מבחינת מדיניות התכנון העירונית עד לשנת 2025. בין מטרותיה של תכנית תא/5000 לקבוע מגמות תכנון, לקבוע יעודי קרקע כגון אזורים שיועדו למגורים, מסחר, תעשייה, שימושים ציבוריים וכדומה.

לדוגמא, תכנית תא/5000 מתירה בחלק מהאזורים בעיר בנייה גבוהה יותר 15-25 קומות, או שטחי בניה רבים יותר (רח"ק 2.5 – 11.2), תוספת לזכויות בניה וגם, בחלק מהאזורים שימור של הבינוי הקיים.

חשוב להבהיר שתכנית תא/5000 מהווה תכנית מתאר בלבד אשר קובעות מגמות תכנוניות עתידיות. הוראות התכנית הן כלליות אשר מהוות הנחיות להכנתן של תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטת אשר מכוחן ניתן יהיה להוציא היתרי בניה.

מכוחה של תכנית תא/5000 לא ניתן לקבל היתרי בניה:

כאמור, התכנית מהווה תכנית מתאר בלבד ומשמעות הדבר כי מכוחה של תכנית תא/5000 לא ניתן לקבל היתרים לבניה, אלא יש צורך להמתין עד שהוועדה המקומית תאשר תכנית מתאר מקומית ותכנית מפורטת אשר יכללו את מגמות התכנית שקובעת תא/5000  ורק אז ניתן יהיה לבנות בהתאם למה שקבעה תכנית תא/5000.

למעשה מטרתה של תכנית תא/5000 הינה לייצר וודאות תכנונית לטווח הארוך הן ליזמים והן לציבור הרחב. אך למרות זאת התכנית יוצרת אי וודאות שכן התכנית קובעת טווח של מספר הקומות שניתן יהיה לבנות בכל אזור ואזור והיא קובעת טווח של זכויות בניה ועל כן כיום לא ניתן לדעת בוודאות מהם זכויות הבניה שיחולו במקרקעין.

היטל השבחה על תכנית תא/5000:

על אף האמור ולמרות שתכנית תא/5000 היא תכנית כללית אשר קובעת מגמות כלליות בלבד, בעת מימוש זכויות (הגשת בקשה לבניה או מכירת זכויות בנכס) הוועדה המקומית דורשת מבעלי המקרקעין תשלום היטל השבחה עבור ההשבחה שחלה במקרקעין שבבעלותם בגין תכנית תא/5000.

נזכיר כי היטל השבחה הוא תשלום הנדרש על ידי הוועדה המקומית מבעל זכויות במקרקעין (בעלים או חוכר לדורות) בגין אישור תכנית, מתן הקלה או אישור שימוש חורג. לדוגמא: אישור תכנית לתוספת קומות אשר מוסיפה ערך לשווי המקרקעין.

הגשת השגה על דרישת תשלום הוועדה:

בשל שתכנית תא /5000 אינה קובעת במדויק מהן זכויות הבניה בכל מגרש ומגרש קיימת אי וודאות בכל מה שקשור לזכויות בניה וגובה קומות להיטלי ההשבחה שידרשו בעלי הנכסים לשלם. חשוב ורצוי להגיש השגה שכן שומת הוועדה מבוססת על הנחות שאינן מבוססות דיין ועל כן יש סיכוי גבוה להפחית ואף לבטל את החיוב המבוקש.

ולכן לפני שאתם ניגשים לשלם את תשלום היטל ההשבחה, חשוב שתפנו אלינו, התקשרו למשרדנו ונבדוק עבורכם את שומת הוועדה, ללא תשלום, ונייעץ לכם על הדרך הנכונה להתנהל, ובמידת הצורך נייעץ לכם להגיש השגה שמטרתה להפחית או לבטל לחלוטין את דרישת התשלום המבוקש.

צרו קשר עמנו: 050-7260228

הערכת שווי דירה